رایزنی بلاروس و ترکمنستان در مورد همکاری های دوجانبه

اتاق های بازرگانی ترکمنستان و بلاروس نشستی آنلاین با موضوع "چشم انداز همکاری های دوجانبه بلاروس- ترکمنستان" برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این نشست در مورد دستور کار همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو کشور صحبت کردند و همچنین در رابطه با موانع به وجود آمده ناشی از وضعیت همه گیر و اقدامات برای غلبه بر آن جهت افزایش همکاری ها گفتگو کردند.

در این جلسه نمایندگان اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان، وزارت صنعت و ساخت و ساز ترکمنستان و وزارت صنعت نساجی ترکمنستان شرکت کنندگان در این نشست را با توان اقتصادی خود آشنا کردند.

 

بالا