رتبه بندی کشورها با توجه به بررسی کارشناسان بین المللی از نظر تهدیدات تروریستی

 

رتبه بندی «The Global Terrorism Index» با تکیه بر چهار فاکتور اصلی مانند تعداد حملات تروریستی، تعداد قربانیان حملات تروریستی، تعداد افراد مجروح شده، تلفات اقتصادی و چند عامل دیگر کشورها را طبقه بندی می کند.

در این دسته بندی ترکمنستان جزو امن ترین کشورها با رتبه 138 است.
افغانستان ناامن ترین کشور در مرتبه 1 قرار دارد.
ایالات متحده آمریکا در رتبه 22 و ایران در رتبه 39 قرار گرفته است.

بالا