ساخت سه کارخانه سیمان جدید در ترکمنستان

 

به گزارش "بیزینس" رئیس جمهور ترکمنستان طی جلسه کاری در ماه گذشته با مدیران بخش های صنعتی ، به سازمان دولتی ترکمن صنعت (Türkmensenagat ) دستور داد تا سه کارخانه سیمان جدید در ترکمنستان ساخته شود.

رئیس دولت تاکید کرد: برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات سیمان ، حداقل باید سه کارخانه سیمان دیگر احداث شود. وی سپس دستور داد تا کار لازم را سرعت بخشیده و کارخانه های قدیمی را نیز بازسازی کنند.

رئیس جمهور ترکمنستان به سطح پایین بهره گیری از ظرفیت تولید صنعت نساجی کشور اشاره کرد و به معاون نخست وزیر بایرام گلدی اوزوف و وزیر نساجی دستور داد تا مکان های ساخت کارخانه های جدید را تعیین کنند و پیگیر ساخت آن ها باشند.

رئیس جمهور ترکمنستان خاطرنشان کرد: همچنین باید متخصصان بازاریابی تربیت شوند و برای آموزش آن ها لازم است از متخصصان خارجی دعوت شود.

همچنین در این جلسه بیان شد که در طول 10 سال گذشته بیش از 3/3 میلیارد دلارجهت توسعه کنسرن دولتی Türkmenhimiýa سرمایه گذاری شده است ، پس از آن ظرفیت تولید کودهای معدنی این کنسرن سه برابر گردیده است.

رئیس جمهور ترکمنستان افزود: برای تأمین کافی و به موقع کودهای معدنی برای صنعت کشاورزی و همچنین برای صادرات آن ها ، لازم است از ظرفیت کامل تولید کارخانه های جدید اطمینان حاصل شود.

رئیس جمهور ترکمنستان به وظایف پیش روی کنسرن دولتی Türkmenhimiýa متمرکز شد و بر لزوم افزایش حجم مواد شیمیایی تولید شده برای صادرات تأکید کرد.

بالا