سازمان ملل: ترکمنستان یکی از پایین ترین آمار مرگ و میر مادران را دارد

براساس آمار سازمان ملل، ترکمنستان در زمینه رفاه مادر و کودک، به یکی از بهترین کشورهای جهان تبدیل شده است. بنابراین، طبق گزارش های سازمان ملل که سال گذشته منتشر شد، میزان مرگ و میر مادران در این کشور یکی از کمترین میزان در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی است.

حمایت از سلامت مادر و کودک در اولویت سیاست های اجتماعی دولت است که در چارچوب آن ده ها پروژه و برنامه با اهمیت ملی و منطقه ای اجرا شده است.

این برنامه ها با هدف توسعه و بهبود بیشتر نظام سلامت و بهداشت، تقویت پایه قانونگذاری آن، اجرای اقدامات جدید با هدف حمایت از خانواده، تشویق افزایش زاد و ولد و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ترکمن انجام می شود.

به همین خاطر پشتیبانی های دولت نظیر امکانات پزشکی مدرن و امکانات بهداشتی در پایتخت ترکمنستان و سایر مناطق این کشور قرار گرفته است.

بالا