مجید محمد نژاد در سخنرانی خود در جمع تجار ایران و ترکمنستان در همایش تجاری ضمن خوش آمد گویی به تجار دو کشور و گلایه از عدم شنیدن سخنان بخش خصوصی بیان داشتند که الفبای روابط انسانی در جوامع توجه به اشتراکات و علایق مشترک است و باید گفت که روابط تجاری از این قاعده مستثنی نیست و حال اگر بخواهیم سخن از تجارت و توسعه مشارکت های اقتصادی ایران و ترکمنستان را به میان آوریم نبایست از اشتراکات دیرینه فرهنگی و قومیتی ایران و ترکمنستان که در قلوب مردم دو کشور ریشه کرده است غافل شویم.

وی بیان داشت تجارت پایدار به ما می آموزد که توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و ترکمنستان که هدف اصلی کمیسیون های مشترک میان کشورهاست بدون توجه به ظرفیتها و منافع مشترک و برد برد دو کشور، حاصل نمی شود. در همین راستا امانگلدی امان اف شاعر نامدار ،ترکمنی به خوبی این اصل زیبای انسانی را بیان کرده است که حیات شادی و زندگانی همه ما در گرو هستی و شادی همسایگان مان است و براستی که باور قلبی به همین نکته میتواند راهگشای بسیاری از توافقات و همکاری های دو جانبه ایران و ترکمنستان باشد.
روابط ایران و ترکمنستان و به طور کل روابط کشورهای منطقه نیازمند چنین تفکری است. چراکه باید به این باور برسیم که هم افزایی اقتصادی ایران و ترکمنستان در نهایت منجر به رشد اقتصادی منطقه و امنیت سرمایه گذاری در منطقه می شود.
در واقع بازرگانان و کارآفرینان دو کشور سفرای دوستی کشورها هستند و زمانیکه ما موفق شدیم قبل از تجارت، بذر محبت و دوستی را در دل یکدیگر بکاریم و منافع بلند مدت یکدیگر را تضمین کنیم آنگاه میتوان انتظار داشت که بنای تجارت مان، سالیان سال مستحکم باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان گفت: اکنون که ما اینجا در خطه مهمان نواز ترکمنستان گردهم آمدیم باید بدانیم که روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و ترکمنستان فراز و فرودهای گوناگونی را در گذر زمان تجربه کرده و از گذرگاههای پر پیچ و خم تاریخ عبور کرده است، اما در حال حاضر شرایط داخلی دو کشور و محیط اقتصادی پیرامونمان نوید تحولات بزرگ را میدهند و بنده باور دارم که در این برهه تاریخ که در عصر اطلاعات قرار گرفته ایم خورشید رشد و توسعه، بر آسمان کشورهای منطقه طلوع کرده است و وقت آن رسیده که درخت دوستی دیرینه ایران و ترکمنستان ثمر دهد.


البته که بایستی برای تحقق این مهم پیوسته بر آن بکوشیم تا این درخت تناور خزان نکند و بر گستره سایه آن افزوده شود. ما در شرایطی سخن از تجارت ایران و ترکمنستان به میان میآوریم که بازار اوراسیا با حجم مراودات تقریبی 400 میلیارد دلار در سال روبه رو است در حالیکه حجم مبادلات ایران و ترکمنستان عددی نزدیک به یک میلیارد دلار را تجربه کرده است و این موضوع حکایت از ظرفیتهای بالفعل نشده میان دو کشور دارد.
مجید محمد نژاد گفت: اولین و مهمترین قدم برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ اقتصادی برای دو کشور تفکرسازی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران و ترکمنستان است و اگر این تفکرسازی به صورت متوازن در دو کشور انجام نگیرد قطعاً دستاورهای بزرگ حاصل نخواهد شد.
حال در جهت توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور ابتدا بایستی در جهت مرتفع نمودن موانع و تسهیل روابط گام برداشت. موضوع اخذ ویزای تجاری دسترسی به سایت بورس ترکمنستان برای اتاق بازرگانی ایران با محوریت اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان و همچنین دسترسی فعالان اقتصادی ترکمنستان به بورس انرژی ایران از مواردی است که می تواند در دستور کار کمیسیون مشترک دو کشور قرار بگیرد.
وی بیان داشت: با صحبتهای انجام بین دو کشور  انتظار داریم شورای مشترک بخش خصوصی دو کشور هر چه زودتر فعالیت خود را آغاز کندتا بتوانیم ارتباطات بین تجار را تسهیل نماییم.

اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

بالا