بانک ترکمنستان صدور کارت‌های پرداخت اعتباری را آغاز می‌کند: بانک دولت در حوزه امور خارجه ترکمنستان، قصد دارد «کارت ملی ویزا» را با هدف توسعه امکانات پرداخت اعتباری فراهم آورد. شایان ذکر است سپتامبر سال گذشته «کارتهای اعتباری سیاحت» توسط بانک امور اقتصادی خارجه ترکمنستان صادر شده است.

 

پالایشگاه نفت ترکمنباشی خروجی ال‌ ان جی خود را دوبرابر می‌کند: با توجه صادرات 45هزار تن LNG طی کمتر از 6 ماه، این پالایشگاه 201% از برنامه خود را عملی کرده است. این پالایشگاه دو سوم ال‌ ان جی ترکمنستان، معادل 300هزار تن تولید دارد.

 

معاون اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روز پنج شنبه در نشستی آنلاین با نمایندگان تجاری فدراسیون روسیه، در مورد توسعه روابط تجاری گفتگو کردند. افزایش تبادل داروهای دامپزشکی، دانه‌های میوه و سبزیجات و محفظه‌های فریزر برای میوه‌جات مهمترین بخش این گفتگو گزارش شده است.

بالا