قره باش، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان گفت: بخش ریلی در گلستان یک ظرفیت است که متاسفانه با مشکلات عدیده موجود، پای راه‌آهن گلستان می لنگد.

هم اکنون روابط تجاری بین ترکمنستان و ایران برقرار بوده و با توجه به پیش بینی ها بهتر هم خواهد شد و آمارها هم این مسأله را تایید می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گلستان افزود: کشور ترکمنستان محدودیت های کرونایی را کمتر کرده و بزودی سطح روابط و تعاملات بهتر هم خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی کشور ترکمنستان برای افزایش تعداد پروازها و رفع محدودیت های کرونایی، گفت: اگر رفت و آمدها بیشتر باشد قطعاً تعاملات هم افزایش خواهد یافت.

قره باش عنوان کرد: هم اکنون برنامه‌ریزی شده تا ماشین ها و کامیون های ترانزیتی بدون تعویض ارابه وارد خاک ترکمنستان شوند که این امر نویدبخش روزهای بهتر است.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بخش ریلی در گلستان یک ظرفیت است که متاسفانه پای راه‌آهن گلستان می لنگد؛ اگر تعداد واگن ها بیشتر شود بالتبع آن ظرفیت تجارت و تبادل کالا هم افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر این که راه آهن، ظرفیت بالقوه گلستان بوده که باید کاملاً توسعه یافته و بالفعل شود، گفت: فرسودگی واگن، کمبود واگن و مانند آن از مهم ترین مشکلات راه آهن استان است.

قره باش متذکر شد: بخش زمینی در حوزه کامیون چون خصوصی است کار خود را انجام می‌دهد اما در بخش ریلی چون دولتی است معمولاً بخش هایی از کار ایراد دارد.

بالا