سفری رئیس جمهور ترکمنستان به ایران در جهت گسترش ارتباطات دو کشور

هدف از این سفر پیگیری اجرای توافقات سفر رئیس‌جمهور کشورمان به ترکمنستان از جمله قرارداد استراتژیک سواپ گازی، رایزنی درباره زمینه‌های جدید همکاری دو کشور و توسعه مراودات تجاری از جمله موضوعات این سفر خواهد بود.
رئیس‌جمهور رئیسی در ادامه سیاست توسعه روابط منطقه‌ای و گسترش مناسبات دوجانبه با همسایگان به زودی میزبان قربانقلی بردی محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان خواهد بود.

پیگیری اجرای توافقات سفر رئیس‌جمهور کشورمان به ترکمنستان از جمله قرارداد استراتژیک سواپ گازی، رایزنی درباره زمینه‌های جدید همکاری دو کشور و توسعه مراودات تجاری از جمله موضوعات این سفر خواهد بود.

رئیس‌جمهور کشورمان در ابتدای آذرماه برای شرکت در اجلاس اکو به ترکمنستان رفته بود که در این سفر مذاکرات موفقیت‌آمیزی با همتای ترکمنستانی خود داشت. این مذاکرات منجر به دستاوردهای قابل توجهی از جمله قرارداد مهم گازی با ترکمنستان و رفع نگرانی از قطع گاز در زمستان داشت.

توسعه روابط با همسایگان و اولویت قرار گرفتن دیپلماسی منطقه‌ای در سیاست خارجی، از جمله رئوس اعلامی برنامه‌های دولت سیزدهم است.

بالا