سفیر جدید ایران در عشق آباد در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

«علی مجتبی روزبهانی» سفیر جدید ایران در عشق آباد رونوشت استوارنامه خود را به «رشید مرداف» وزیر امور خارجه ترکمنستان تقدیم کرد.

وزیر امور خارجه ترکمنستان طی این دیدار انتصاب روزبهانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در کشورش را تبریک و آمادگی طرف ترکمنی برای ارائه کمک همه جانبه و حمایت در اجرای ماموریت دیپلماتیک، اعلام کرد.

در این دیدار زمینه‌های اساسی روابط دوجانبه بررسی، وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه بیشتر تعامل در چارچوب ساختارهای بین‌المللی و منطقه‌ای را ارزیابی و در مورد موضوعات سیاست‌های جاری جهانی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

مرداف در چارچوب تقویت همکاری‌های بین‌دولتی بر اهمیت سفرهای «سردار بردی‌محمداف» رئیس جمهور (در ژوئن سال 2022) و «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان (در می سال 2023) به جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

دو طرف در این راستا، دیدگاه مشترکی را مبنی بر لزوم اجرای توافقات انجام شده در جریان این دو سفر، بیان کردند.

در ادامه این ملاقات ضمن اشاره به گسترش و تقویت تدریجی مشارکت تجاری و اقتصادی و وجود پتانسیل فراوان در این زمینه‌، حوزه‌های سوخت و انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک، صنایع شیمیایی، صنعت، کشاورزی، مسائل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست به عنوان جنبه‌های امیدوارکننده، تعیین شدند.

طرفین بر تعامل مثمر ثمر در زمینه همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه تاکید کردند.

بالا