سفیر ایران در ترکمنستان گفت: ترکمنستان به طور رسمی موافقت خود را با ۲۴ ساعته شدن مرزها و گمرکهای سرخس و لطف آباد اعلام کرده و اکنون شبانه روزی شدن این گذرگاههای مرزی در حال پیگیری است.

غلامعباس ارباب خالص روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در توافقات و مذاکرات قبلی با قربان قلی بردی محمداف (رئیس جمهور سابق ترکمنستان)، همسایه شمالی آمادگی خود را برای فعالیت ۲۴ ساعته گذرگاههای مرزی سرخس و لطف آباد در خراسان رضوی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در گام نخست فرمانداری سرخس و مجموعه گمرک باید برنامه ۲۴ ساعته کردن این مرز را اعلام کنند تا طبق توافقات، تاریخ شروع شبانه روزی شدن مرز به طرف ترکمنستانی اعلام شود.

سفیر ایران در ترکمنستان گفت: هم اکنون فعالیت راه آهن در مرز سرخس ۲۴ ساعته است و ۲۴ ساعته کردن گمرکها در مرزهای ایران و ترکمنستان در راستای تحقق راهگذر (کریدور) شمال و جنوب و تقویت ترانزیت بین المللی در این مسیر صورت می گیرد.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن چهار گذرگاه مرزی و حدود هزار کیلومتر مرز زمینی با ترکمنستان، دروازه کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود که نیمی از این مرز در محدوده خراسان رضوی واقع شده است.

از میان گذرگاههای زمینی سرخس، لطف آباد و باجگیران در خراسان رضوی و اینچه برون در استان گلستان، تنها سرخس و اینچه برون مرز ریلی دارند و مرز ریلی سرخس، به دلیل وجود زیرساخت مناسب و قدمت بیشتر، از جایگاه ویژه ای در خصوص صادرات و ترانزیت کالا با ترکمنستان و آسیای مرکزی برخوردار است.

بالا