شرکت ترکمنستان در «فروم رسانه‌ای کاسپین»

ترکمنستان در «فروم رسانه‌ای کاسپین» که به منظور شراکت کشورهای حوزه دریای خزر برگزار خواهد شد شرکت می کند. تمرکز این جلسه توسعه مقاصد توریستی برمبنای برندهای قومیتی کشورهای حوزه خزر است. مضاف بر این، «آموزشگاه داوطلبانه کاسپین» با حمایت «بنیاد کمکهای ریاست جمهوری» در کنار آموزشهای محیط زیستی ارائه خواهد شد.
این دیدار ششمین «فروم رسانه‌ای کاسپین» در منطقه «آستاراخان» روسیه خواهد بود و روزنامه نگاران روسیه، آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان در آن شرکت خواهند داشت.

پنجمین نشست «فروم رسانه‌ای کاسپین» نیز سال گذشته در آستاراخان برگزار شد و روزنامه نگاران، دانشمندان، دیپلماتها، معاونین و متخصصین از 5 کشور حوزه دریای خزر و ازبکستان در آن حضور داشتند.

بالا