شکستن قفل ۵ ساله تجارت گازی با ترکمنستان

برقراری تجارت گازی با کشور ترکمنستان که پنجمین دارنده ذخایر گازی جهان بوده و در همسایگی کشور ما قرار دارد، در راستای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه، بسیار مهم و راهبردی است.

برقراری تجارت گازی با کشور ترکمنستان که پنجمین دارنده ذخایر گازی جهان بوده و در همسایگی کشور ما قرار دارد، در راستای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه، بسیار مهم و راهبردی است.

بعد از توقف تجارت گازی با ترکمنستان در سال 95 که در سایه دیپلماسی ضعیف گازی کشور در دولت وقت رقم خورد، عصر روز هفتم آذرماه امسال، قراردادی به امضا رسید تا از ابتدای دی‌ماه سال جاری، روزانه 5 تا 6 میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان سوآپ شود.

علاوه بر اینکه دریافت روزانه 5 تا 6 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان و مصرف آن در شمال شرق ایران به پایداری شبکه گاز و جلوگیری از افت فشار در روزهای پرمصرف زمستان در یکی از بحرانی‌ترین نقاط شبکه گاز کشور کمک خواهد کرد، برقراری تجارت گازی با کشور ترکمنستان که پنجمین دارنده ذخایر گازی جهان بوده و در همسایگی کشور ما قرار دارد، در راستای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه، بسیار مهم و راهبردی است.

 

بالا