شکسته شدن رکورد بارگیری کالا در ایستگاه ریلی «اینچه‌برون»/ اعزام واگن‌های باری ایرانی به ترکمنستان

روابط عمومی شرکت راه آهن شمال شرق دو، محسن اعتماد با بیان اینکه برای نخستین بار در حمل و نقل ریلی کشور برای مقصد خارجی و صادرات از واگن‌های ایرانی استفاده شده است، گفت: واگن‌های ایرانی تا ایستگاه اترک ترکمنستان محموله‌های صادراتی را منتقل می‌کنند که طبیعتا صرفه اقتصادی دو چندانی برای ما خواهد داشت.

وی از شکسته شدن رکورد بارگیری کالا در ایستگاه ریلی اینچه‌برون خبر داد و افزود: بارگیری انجام شده در ۱۴فروردین در این ایستگاه ۴ هزار و ۱۶۰ تن و ۲۶۰ تن بیشتر از بیشینه بارگیری روزانه این ایستگاه بود.

مدیرکل «راه آهن شمال شرق دو» افزود: این اقدام با افزایش محوطه بارگیری از یک به سه محوطه و حل مشکلات توناژ پذیرش کالا در ترکمنستان میسر شد.

اعتماد با بیان اینکه برای نخستین بار در نوروز ۱۶ هزار تن بار صادر و ۸ هزار تن بارگیری داخلی انجام شد، ادامه داد: مجموع بارگیری ما در روزهای نوروز به ۲۵ هزار تن رسید که در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ تن بود.

بالا