مقامات شرکت‌های دولتی برق ترکمنستان و افغانستان پروتکل مشترک پروژه انتقال برق به پست برق نورالجهاد ولایت هرات امضا کردند.

 

شرکت‌کنندگان این مذاکرات در مورد پروژه پست نورالجهاد به ویژه هزینه‌ها، تاریخ دقیق شروع پروژه، اقدامات امنیتی و مسائل بیمه بحث و گفت‌وگو کردند.

نمایندگان شرکت‌های برق دو کشور به قرادادهای از قبل امضا شده، اصلاحاتی را وارد و به پیمانکار برای تهیه مدارک لازم فرصت دادند.

شایان ذکر است که در اوایل آگوست امسال مقامات شرکت برشنا افغانستان در جریان مذاکرات با نمایندگان شرکت ترکمن‌انرژی ضمن اشاره به اهمیت این پروژه بر توانایی آن در امر حل مشکلات تامین شمال و غرب افغانستان با برق تاکید کردند.

بالا