صادرات بیش از 25 هزار تن سیمان توسط کارخانه لباپ

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان کارخانه لباپ که در جنوب شرقی ترکمنستان واقع شده است، از ابتدای سال تاکنون بیش از 25 هزار تن سیمان صادرات کرده است. کارخانه فوق مدرن درزیربنای منابعی غنی از سنگ معدن در سمت راست کناره رودخانه آمودریا ساخته شد که این امر به طور قابل توجهی هزینه تولید را کاهش می دهد و موجب تولید بی وقفه می گردد.

این کارخانه که 6 سال پیش افتتاح شد ، سیمان پرتلند، مقاوم در برابر سولفات و سیمان حفاری تولید می کند که در بازارهای داخلی و خارجی مصالح ساختمانی از تقاضای زیادی برخوردار هستند.

ساخت یک کارخانه سیمان فوق مدرن دیگر با ظرفیت تولید 1 میلیون تن در سال در زیر بنای منابع سنگ معدن و معدنی شهرستان "کویتن داغ " برنامه ریزی گردیده است.

 

بالا