محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران درباره برنامه ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان برای احداث خط لوله ترانس‌خزر اظهار داشت: قرار است سالانه 30 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به اروپا صادر شود.

محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران درباره برنامه ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان برای احداث خط لوله ترانس‌خزر اظهار داشت: قرار است سالانه 30 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به اروپا صادر شود.

او همچنین گفت: طبق توافق سال 2018 سران کشورهای ساحلی دریای خزر، اگر مسائل زیست‌محیطی رعایت شود، احداث خطوط لوله برای صادرات گاز از عرض این دریا مشکلی ندارد.

وی افزود: اگر گاز قزاقستان هم به مسیر ترکمنستان متصل شود قاعدتا خط لوله‌ای با قطر بزرگتر طراحی خواهد شد و حجم بیشتری از گاز به اروپا خواهد رفت. در آن صورت، ممکن است جایی برای صادرات گاز ایران نباشد.

خاقانی درباره تاثیر «ترانس‌خزر» بر اقتصاد ایران نیز گفت: شرکت‌های اروپایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که گاز ترکمنستان را به اروپا ببرند. روسیه با احداث خطوط لوله برای صادرات گاز خود از مسیر ترکیه به اروپا، کمک کرده است تا این کشور به‌جای ایران محور قرار گیرد.

بالا