صادرات قیر ترکمنستان به اوکراین


شرکت تجاری «Kantarell Ukraina» در اواسط ماه می سال جاری 600 تن قیر ترکمنستان را برای نخستین بار وارد بازار اوکراین نمود. این قیر از نوع 6090 بوده و توسط کشتی از بندر ترکمن باشی به بندر دریایی آلیات آذربایجان ارسال شده و سپس این محموله از طریق راه‌آهن به بندر پوتی گرجستان و از آنجا نیز به بندر چرنومورسک در استان اودسای اوکراین ارسال گردیده است.
اوکراین در نظر دارد یک تا دو هزار تن دیگر از این محصول را خریداری نماید. در حال حاضر ازبکستان به عنوان اصلی‌ترین خریدار قیر تولید شده در مجموعه پالایشگاه‌های نفت ترکمن باشی، ماهانه دو الی سه هزار تن از این محصول را خریداری می‌کند. اوکراین در سال 2020 مجموعا 1.18 میلیون تن قیر از کشورهای خارجی وارد نموده است.

بالا