صادرات نزدیک به 4 میلیارد متر مکعب گاز تولید شده در میدان گازی گالکینیش

"کنسرن دولتی ترکمن گاز"، میزان گاز طبیعی تصفیه شده در میدان گازی گالکینیش ترکمنستان در دو ماهه نخست سال 2021، برابر با 4 میلیارد و 347 میلیون و 300 هزار و 154 متر مکعب اعلام کرده که از این میزان3 میلیارد و 912 میلیون و 78 هزار و 610 متر مکعب از آن صادر شده است. در حال حاضر از تعداد 44 حلقه چاه فعال این میدان گازی، گازطبیعی با فشار بالا استخراج می شود. تصفیه گوگرد و کندنستات گاز در تاسیسات یکم و دوم میدان گازی "گالکینیش (رستاخیز)" انجام می گردد که در بازه زمانی فوق الذکر بالغ بر 5/97 تن کندنستات گاز حدود 182 هزار و 125 تن گوگرد در آنها تولید شده است.
بنا بر اعلام مقامات دولتی ترکمنستان، حجم ذخایر گازی گالکینیش حدود 26 تریلیون متر مکعب بوده و از نظر حجم ذخایر گازی، در جایگاه دوم جهانی قرار دارد.

بالا