صادرات گوجه فرنگی توسط کارآفرین استان لباپ

 

به گزارش "بیزینس"، کارآفرین "دولت هوجامراداف " برای برداشت اولین محصول گوجه فرنگی از گلخانه 1.6 هکتاری خود در شهرستان سایات واقع در استان لباپ در شمال شرقی ترکمنستان آماده می شود.

این کشاورز بخش خصوصی در سپتامبر 2019 بیش از 30 هزار اصله نهال گوجه فرنگی bandita را در گلخانه کاشت. نهال ها توسط زنبورهای بامبوس وارد شده از ترکیه گرده افشانی می شوند.

پس از برداشت محصول ، این کارآفرین قصد دارد آن ها را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رساند.

انتظار می رود در هر بوته 3-2 کیلوگرم محصول رشد کند. در گلخانه در حال حاضر 15 نفر اشتغال دارند.

کارآفرینان ترکمنستان در سال گذشته حدود 16 هزار تن گوجه فرنگی عمدتا به کشورهای CIS و امارات صادر کردند .

بالا