صدور نخستین محموله صادراتی از مرز ریلی لطف‌آباد به ترکمنستان


مدیرکل گمرک لطف‌آباد خراسان رضوی گفت: نخستین محموله صادراتی کشور، پس از رکودی ۲ ساله که بر اثر شیوع کرونا و تعطیلی مرز ریلی لطف‌آباد در چند روز اخیر از طریق این مرز ریلی به ترکمنستان.
محمدعلی باقری مدیرکل گمرک لطف‌آباد گفت: نخستین محموله صادراتی کشور، پس از رکودی ۲ ساله که بر اثر شیوع کرونا و تعطیلی مرز ریلی لطف‌آباد درگز حاکم شده بود، در چند روز اخیر از طریق این مرز ریلی به ترکمنستان صادر شد؛ این محموله صادراتی شامل هشت واگن محصول سیب زمینی بود که توسط بخش خصوصی روانه بازار کشور همسایه شد.

وی گفت: پیش از این ۱۶ واگن خالی توسط بخش خصوصی از این مرز ریلی وارد کشور شده بود که در چند روز اخیر هشت واگن آن برای صدور این میزان صادرات به کار گرفته شده است.

بالا