ضرورت توجه به رتبه بندی فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی

 

مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران با انجام مطالعات تطبیقی خارجی و داخلی و فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای انجام رتبه بندی، عملیات اجرایی رتبه بندی تخصصی را بر اساس مدل های ارزیابی قابل اجرا و مورد تایید موسسات بین المللی با هدف سامان بخشی و شفاف سازی  فضای کسب و کار و اعتمادسازی لازم و انتشار اطلاعات شفاف از رتبه بنگاه ها در فضای اقتصاد بین الملل و فراهم کردن بستر جذب سرمایه گذاری خارجی با تکیه بر تجارب موفق بین المللی در گرایش های تخصصی مختلف آغاز نموده است.

رتبه بندی یعنی تعیین عیار و اعتبار افراد حقیقی و حقوقی، قدرت پایداری در بازاریابی و حفظ بازار، قدرت مالی و اقتصادی، کیفیت محصول و میزان تعهد به خدمات پس از فروش و مسئولیت های اجتماعی ناشی از آن که توسط یک موسسه رتبه بندی معتبر تعیین شده باشد.

لذا اتاق مشترک بازرگانی ایران ترکمنستان به منظور حفظ اعتبار ملی و اقتصادی کشور از اعضای این اتاق جهت رتبه بندی بنگاه اقتصادی خود دعوت به عمل می آورد تا راه مذاکره مقتدرانه و موفق در تعاملات خارجی و بین المللی فراهم گردد. اعضای محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز رتبه بندی اتاق ایران از طریق شماره 85732182 021 و ایمیل  info@nrc-ic.ir  ارتباط برقرار نمایند.   

 

بالا