به گفته، سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، معادل 57 درصد وزن و 48 درصد کل تجارت خارجی کشور در پنج ماهه نخست سال جاری مربوط به مراودات تجاری با 15 کشور همسایه بوده است.
سخنگوی گمرک با بیان اینکه تجارت خارجی کشور با همسایگان از مرز 20 میلیارد دلار عبور کرده است، عنوان کرد که داد و ستد با همسایگان در پنج ماه نخست سال، نسبت به مدت مشابه، رشد 24 درصدی را تجربه کرده است.

 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سید روح‌اله لطیفی در خصوص تجارت با کشورهای همسایه گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشورمان در پنج ماه نخست امسال، 58 میلیون و 140 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 589 میلیون دلار بوده که از این میزان 33 میلیون و 333 هزار تن کالا به ارزش 20 میلیارد و 636 میلیون دلار بین ایران و 15 کشور همسایه تبادل شده که 57 درصد وزن و 48 درصد ارزش تجارت خارجی کشورمان را به خود اختصاص داده است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه گفت: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه، 25 میلیون و 398 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 10 میلیارد و 723 میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شد که نسبت به مدت مشابه 27 درصد افزایش داشته، این میزان کالای صادره، 58 درصد وزن و 51 درصد ارزش کل صادرات ایران در پنج ماه نخست امسال بوده است.
سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیز توضیح داد: از 14 میلیون و 65 هزار تن کالای وارد شده به کشور، به ارزش 21 میلیارد و 665 میلیون دلار در پنج ماه نخست سال، 7 میلیون و 935 هزار تن کالا به ارزش 9 میلیارد و 913 میلیون دلار از کشورهای همسایه بوده که 56 درصد وزن و 46درصد ارزش واردات را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه با رشد 21 درصدی همراه بوده است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه گفت : عراق با خرید 8 میلیون و 655 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 961 میلیون دلار (کاهش 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته)، امارات با 5 میلیون تن به ارزش 2 میلیارد و 781 میلیون دلار (رشد 45 درصدی)، ترکیه با 3 میلیون و 682 هزار تن، به ارزش 2 میلیارد و 328 میلیون دلار (رشد 110 درصدی)، افغانستان با یک میلیون و 256 هزار تن به ارزش 641 میلیون دلار (کاهش 25 درصدی)، پاکستان با یک میلیون و 78 هزار تن به ارزش 475 میلیون دلار (رشد 13 درصدی)، عمان با یک میلیون و 219 هزار تن به ارزش 452 میلیون دلار (رشد 98 درصدی) و آذربایجان با خرید 308 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 296 میلیون دلار (رشد 84 درصدی)، هفت مقصد نخست کالاهای صادراتی ایران به کشورهای همسایه بودند.
وی افزود: روسیه با خرید 417 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 291 میلیون دلار (رشد 32 درصدی)، ترکمنستان با 529 هزار تن به ارزش 166 میلیون دلار (رشد 42 درصدی)، ارمنستان با 358 هزار تن به ارزش 144 میلیون دلار (رشد 44 درصدی)، کویت با 2 میلیون و 172 هزار تن به ارزش 73 میلیون دلار (رشد 39 درصدی)، قزاقستان با 243 هزار تن به ارزش 61.2 میلیون دلار (کاهش 3 درصدی)، قطر با 375 هزار تن به ارزش 51 میلیون دلار (کاهش 13 درصدی)، بحرین با 4.2 هزار تن به ارزش 3.4 میلیون دلار (رشد 40 درصدی) و عربستان با خرید 376 تن کالای ایرانی به ارزش 192 هزار دلار (رشد 392درصدی) مقاصد هشتم تا پانزدهم صادراتی کالاهای ایرانی در بین همسایگان بودند.
سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از کشورهای همسایه توضیح داد: امارات با فروش 4 میلیون و 603 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 74 میلیون دلار (رشد 13 درصدی) ، ترکیه با یک میلیون و 163 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 166 میلیون دلار (رشد 21 درصدی)، روسیه با یک میلیون و 163 هزار تن به ارزش 715 میلیون دلار (رشد 50 درصدی)، پاکستان با 383 هزار تن به ارزش 429 میلیون دلار (رشد 375 درصدی)، عمان با 347 هزار تن به ارزش 310 میلیون دلار (رشد 53 درصدی)، قزاقستان با 178 هزار تن به ارزش 78.4 میلیون دلار (رشد 174 درصدی) و عراق با فروش 54 هزار تن کالا به ارزش 74 میلیون دلار (کاهش 58 درصدی)، هفت کشور اول همسایه در فروش کالاهای مورد نیاز به ایران در بازه زمانی مدنظر بوده‌اند.

بالا