ترکمنستان در تلاش است تا مناطق حفاظت شده منحصربه‌فرد صحرای قره‌قوم را به جهان معرفی نماید و آن‌را در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دهد.

ترکمنستان در خط مقدم تحقیقات علمی در زمینه کشاورزی موفق و مدیریت آب در منطقه خشک قرار دارد و از سایر کشورها می‌خواهد که همان نگرش محتاطانه را در مورد استفاده از منابع آبی اتخاذ کنند.

 در حال حاضر، این کشور در تلاش است تا مناطق حفاظت شده منحصر به‌فرد صحرای قره‌قوم را به جهان معرفی نماید و آن‌ را در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دهد.

بر اساس مفهوم توسعه منطقه دریاچه عصر آلتین در سال 2019-2025  برنامه ریزی شده تا اقداماتی در زمینه استفاده منطقی و توسعه دریاچه صحرای قره‌قوم و ایجاد مناطق جنگلی، گسترش مراتع، احداث روستاهای جدید در قلمرو و مجاور در امتداد آب‌گیر انجام شود.

همچنین لازم به ذکر است که کویر مرکزی قره قوم یکی از پدیده‌های طبیعی ترکمنستان است که از  منظر، جانورشناسی، گیاه شناسی، اقتصادی و زیست محیطی و اکوسیستم‌های دشتی و بیابانی، مشابهی در جهان ندارد و تقریباً بدون تغییر و به شکل اصلی خود حفظ شده‌اند.

بالا