جلسه طراحان بین المللی در اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان در راستای گنجاندن عشق آباد در شبکه شهرهای خلاق یونسکو در جهت  نامزدی در بخش "طراحی" برگزار شد.

به گزارش برنامه اطلاع رسانی «وطن» از تلویزیون ترکمنستان، در این مجمع که توسط خیاکیملیک  به همراه دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد، رهبران و متخصصان سازمان های مربوطه گرد هم آمدند.

از طریق مجازی، نمایندگان ساختارهای تخصصی و موسسات آموزش عالی از کانادا، ترکیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان نیز به آنها پیوستند.

همانطور که در این نشست اشاره شد، پایتخت ترکمنستان سال به سال مرزهای خود خلاقیت در طراحی شهری را گسترش می دهد و منحصر به فرد بودن خود را به همگان اثبات می کند و به همین دلیل گواهینامه های بین المللی زیادی به این شهر و مسوولین اعطا شده است. تشخیص کیفیت بالای اشیایی که در عشق آباد ساخته می شوند از آنجا مشخص می شود که تعدادی از آنها به کتاب رکوردهای گینس راه پیدا کرده اند.

سخنرانان با بیان اهمیت قرار دادن عشق آباد در شبکه شهرهای خلاق یونسکو در بخش طراحی، تاکید کردند که این پروژه بزرگ به بستری برای همکاری در زمینه تقویت نقش معماری در توسعه شهری تبدیل خواهد شد. لازم است بدانیم که به پایتخت ترکمنستان برای کمک و مشارکت در طرح سازمان ملل متحد با نام "درختان در شهرها" از طریق کمپین های سبزسازی، گواهینامه بین المللی اعطا شده است.

لازم به ذکر است که متخصصان ترکمنستان به طور مداوم در این زمینه کار می کنند. نمونه ای از آن، مجمع عشق آباد «طراحی-2022» و نمایشگاه بین المللی «طراحی بدون مرز» است.

شرکت کنندگان این انجمن که به صورت آنلاین صحبت کردند خاطرنشان کردند که این شبکه که در سال 2004 ایجاد شده است، پتانسیل خلاق اعضای خود را در هفت زمینه موضوعی - هنر و صنعت، هنر عامیانه، طراحی، سینماتوگرافی، غذا، ادبیات، رسانه و موسیقی تعیین می کند.

فعالیت شهرهای شرکت کننده با هدف همکاری و توسعه مشارکت ها به منظور ارتقای خلاقیت و صنعت فرهنگی است.

نمایندگان خارجی در این باره تاکید کردند که نشست کنونی به عنوان بستری موثر برای تبادل تجربیات، افزایش سطح مشارکت در زندگی فرهنگی و همچنین ارتقا برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

همانطور که شرکت کنندگان خاطرنشان کردند، "شبکه شهرهای خلاق" برای توسعه همکاری در فضای جهانی بین شهرهای آماده سرمایه گذاری در حوزه خلاقیت، به موتوری برای توسعه پایدار و یکپارچگی اجتماعی  شرکت کنندگان و همچنین گسترش نفوذ فرهنگ در جهان تبدیل شده است.

بالا