هجدهمین کنفرانس بین‌المللی و نمایشگاه بین‌المللی «نفت و گاز ترکمنستان» روزهای 25 تا 27 اکتبر سال جاری در عشق‌آباد برگزار می‌شود.

هجدهمین کنفرانس بین‌المللی و نمایشگاه بین‌المللی «نفت و گاز ترکمنستان» روزهای 25 تا 27 اکتبر سال جاری در عشق آباد برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه تقویت گفت‌وگوهای منطقه‌ای در زمینه توسعه پایدار بیشتر بخش انرژی، بررسی آخرین روندها در سیستم انرژی جهانی و گسترش فرصت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت و گاز ترکمنستان عنوان شده است.

کنسرن دولتی «ترکمن‌گاز»، «ترکمن نبیت»، اتاق صنایع و بازرگانی و شرکت دولتی «ترکمن‌ژئولوژی» با همکاری «ترکمن فاروم» و حمایت شرکت بریتانیایی «گافنی‌کلاین» از سازمان دهندگان این رویداد هستند.

در این همایش بین‌المللی شرکت تعداد بی‌سابقه‌ای از روسای شرکت‌های بین المللی پیشرفته در زمینه انرژی، سازمان‌های بین المللی و موسسات مالی پیشرو جهان برنامه ریزی شده است.

میهمانان تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و در مورد روندهای منطقه‌ای و جهانی موثر بر توسعه صنعت نفت و گاز در ترکمنستان گفت‌وگو خواهند کرد.

بالا