عشق آباد و کابل تلاش های مشترکی را به منظور اطمینان از پیوستگی جریان حمل مدنظر قرار می دهند


وزیر امور خارجه ترکمنستان، «رشید مردوف» روز پنج شنبه ویدئو کنفرانسی را با همتای افغانستانی خود «محمد حنیف اتمر» برگزار کرد. این دیدار در ادامه گفتگوی تلفنی بین روسای جمهور ترکمنستان و افغانستان در روز چهارشنبه صورت گرفت و طرفین وضعیت کنونی و چشم اندازهای آینده همکاری ترکمنستان-افغانستان در حوزه های سیاسی، تجاری-اقتصادی و انسان دوستانه را مورد بحث قرار دادند.
وزرا همچنین به ابراز علاقه در تقویت همکاری های سودمند دوجانبه در بخش های حمل و نقل و انرژی پرداختند و این امر را به نفع شهروندان دو کشور و کل منطقه دانستند.
وزرای امور خارجه ترکمنستان و افغانستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی-سیاسی ترکمنستان و افغانستان، بر اهمیت مسیر ترانزیت «لاپیس لازولی» به منظور ایجاد همکاری های سازنده، اتحاد اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تاکید داشتند.
وزرای خارجه همچنین با تبادل نظر پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی، به لزوم توسعه رویکردی هماهنگ به منظور حل و فصل مشکلات نوظهور، به ویژه همه گیری کروناویروس اشاره داشتند. همچنین نیاز به اقدامات هماهنگ بهداشتی-قرنطینه ای در مرز بین دو کشور به منظور پیوستگی جریان حمل مورد بحث قرار گرفت. در همین رابطه، وزیر امور خارجه ترکمنستان مجدداً آمادگی این کشور برای کمکهای بشردوستانه، ایجاد پایانه های مشابه ساخته شده در ترکمنستان و ایست های بازرسی مخصوص در ایستگاه های مرزی و خاک افغانستان به منظور گندزدایی از محموله های باری را خاطرنشان کرد.

بالا