وزیر امور خارجه ترکمنستان با معاون مدیرکل سازمان تجارت جهانی که برای سفر کاری وارد عشق آباد شده دیدار و در مورد روند پیوستن «عشق آباد» به این سازمان گفت‌وگو کرد.

«رشید مرداف» وزیر امور خارجه ترکمنستان با «ژانگ ژیانچن» معاون مدیرکل سازمان تجارت جهانی که برای سفر کاری وارد عشق آباد شده دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار خاطرنشان شد که در سال‌های اخیر روابط ترکمنستان و سازمان تجارت جهانی به طور محسوسی تقویت شده است.

همچنین در این گفت و گو اشاره شد که در جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی در فوریه سال جاری، ترکمنستان رسماً درخواست عضویت در این سازمان را داد و کشورهای عضو شورا به اتفاق آرا آن را تایید کردند.

وزیر امور خارجه از دبیرخانه سازمان تجارت جهانی و همچنین کشورهای عضو برای حمایت از درخواست ترکمنستان صمیمانه تشکر کرد.

همچنین مرداف عنوان کرد که روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد در دنیای مدرن، به ویژه پس از وضعیت بیماری همه گیر کرونا، ترکمنستان را مجاب کرده که برای ادغام شدیدتر در سیستم تجارت بین المللی و روابط اقتصادی اقدام کند.

وی افزود: یکی از راه‌های موثر برای دستیابی به این اهداف، ایجاد همکاری همه جانبه با سازمان تجارت جهانی است.

وزیر امور خارجه ترکمنستان ژیانچن را از اقدامات در حال انجام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مطلع کرد که شامل بهبود چارچوب قانونی ملی و قوانین تجارت خارجی می‌شود.

بالا