در نشست شورای عمومی سازمان تجارت جهانی، درخواست ترکمنستان برای الحاق به این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد.

ترکمنستان به عنوان عضو ناظر فعال سازمان تجارت جهانی (WTO) شناخته شد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی نمایندگی دائمی ترکمنستان در سازمان ملل در ژنو، امروز در جریان نشست شورای عمومی سازمان تجارت جهانی، درخواست ترکمنستان برای الحاق به سازمان تجارت جهانی مطابق با ماده دوازدهم موافقتنامه سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

نشست شورای عمومی با حضور «آتاگلدی خلجانوف» نماینده دائم ترکمنستان برگزار شد که در جمع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در مورد مواضع و درخواست کشورش سخنرانی کرد.

وی در سخنان خود خاطرنشان کرد که ترکمنستان «استراتژی تجارت خارجی 2021-2030» را تصویب کرد که بر اساس آن وظایف جدیدی برای افزایش توان تولید و صادرات اقتصادی و افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی بهبود فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ترکمنستان تعریف شده بود.

خلجانوف ادامه داد: در 22 جولای 2020، ترکمنستان وضعیت ناظر در سازمان تجارت جهانی را به دست آورد که به این کشور اجازه داد تا از دستور کار تجاری چندجانبه فعلی و قوانین این سازمان آگاه شود.

وی افزود: روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد در دنیای مدرن، به ویژه پس از وضعیت بیماری همه گیر، نیاز این کشور را برای ادغام در اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد.

نماینده دائم ترکمنستان گفت: کمیسیون دولتی تشکیل شده برای بررسی موضوع الحاق ترکمنستان به سازمان تجارت جهانی به طور مستمر تمامی جنبه‌های تعامل با این سازمان را برای رعایت منافع ملی کشور به تفصیل بررسی کرده است.

در ادامه این نشست، کشورهای عضو شورای عمومی سازمان به اتفاق آرا درخواست ترکمنستان را تایید کردند و تصمیم گرفتند به ترکمنستان وضعیت یک کشور الحاق شده را به سازمان تجارت جهانی اعطا کنند بدین ترتیب این کشور به عنوان ناظر فعال در این سازمان شناخته شد.

بالا