افزایش چشمگیر تجارت ایران با کشورهای ترکمنستان،روسیه، تاجیکستان و عمان در سال ۱۴۰۰

در ۹ ماهه سال جاری روابط تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه  ۱۸ درصد از نظر وزنی و ۴۲ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته به نحوی که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد. ازسوی دیگر، تجارت ایران با ۹ کشور عضو اکو در ۹ ماهه امسال از ۲۳ میلیون تن کالا و ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عبور کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشد داشته است. حال تازه ترین آمار و ارقام از تجارت ایران با چهار کشور منطقه شامل روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان گویای جهشی تاریخی است. روندی که نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشورها در ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از ۴۵ تا ۴۱۱ درصد افزایش یافته است.

رشد ۱۴۷ درصدی تجارت با ترکمنستان

ترکمنستان کشور دیگری است که در ۱۱ ماهه امسال، مراودات تجاری با آن رشد چشمگیری داشته است. در ۱۱ ماهه امسال ارزش مبادلات تجاری ایران با این کشور به ۳۳۰ میلیون دلار رسیده است که درمقایسه با عدد ۱۳۴ میلیون دلار سال گذشته ۱۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
صادرات ایران به ترکمنستان نیز در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ نیز از نظر ارزشی ۱۶۰ درصد و در وزن ۱۰۴ درصد بیشتر شده است. ارزش کالاهای صادراتی ایران به این کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۱۵ میلیون دلار بوده که درمدت مشابه سال جاری به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. در واردات کالا از ترکمنستان هم درحالی که ارزش کالاهای وارداتی ۶۴ درصد رشد داشته است، وزن آنها ۳۵ درصد کمتر شده است. در ۱۱ ماهه امسال ارزش کالاهای وارداتی از این کشور ۳۰ میلیون دلار بوده که نسبت به رقم ۱۸ میلیون دلار پارسال، رشد قابل توجهی داشته است.

تجارت ایران و روسیه درآستانه ۲ میلیارد دلار

طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی سازمان توسعه تجارت، تجارت خارجی ایران با فدراسیون روسیه در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۶ درصد افزایش داشته است. در ۱۱ ماهه سال گذشته ارزش مبادلات تجاری دو کشور یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده است که این رقم در ۱۱ ماهه امسال به یک میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار افزایش یافته است. درحالی که در ۱۱ ماهه سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار کالای ایرانی به کشور روسیه صادر شده است که این رقم درمدت مشابه سال جاری به ۵۳۹ میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب ارزش صادرات ایران به این کشور درسال جاری ۳۰ درصد بیشتر شده که از نظر وزنی نیز رشد ۱۱ درصدی داشته است. در ۱۱ ماهه امسال، ارزش کالاهای وارداتی از روسیه نیز به یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل این رقم ۹۱۴ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده رشد ۵۹ درصدی ارزش واردات از روسیه است. واردات از این کشوراز نظر وزنی نیز ۱۹ درصد بیشتر شده است.

جهش ۴۱۱ درصدی تجارت با تاجیکستان

کشور دیگری که درسال جاری با افزایش قابل توجه مراودات تجاری با ایران همراه شده، تاجیکستان است. درمجموع در ۱۱ ماهه امسال ارزش مبادلات تجاری دو کشور به ۱۱۰ میلیون دلار بالغ شده است که نسبت به رقم ۲۲ میلیون دلار ۱۱ ماهه سال گذشته، ۴۱۱ درصد جهش کرده است.
درحالی که در۱۱ ماهه پارسال، ۱۵ میلیون دلار کالای ایرانی به تاجیکستان صادر شده است، این رقم در ۱۱ ماهه امسال به ۷۹ میلیون دلار افزایش یافته است که از نظر ارزشی ۴۲۶ درصد و از لحاظ وزنی ۴۹۶ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر در بخش واردات کالا از تاجیکستان نیزجهش رخ داده  است. براساس این گزارش، ارزش واردات کالا از این کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۷ میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۳۱ میلیون دلار افزایش یافته است. بدین ترتیب ارزش واردات از تاجیکستان ۳۷۵ درصد و وزن واردات ۲۲۳ درصد افزایش یافته است.

 مراوده ۱.۱ میلیارد دلار کالا بین ایران و عمان

عمان به عنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، در میان اهداف تجاری ایران قرار گرفته است. برهمین اساس درحالی که ارزش مبادلات تجاری دو کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۷۹۲ میلیون دلار بوده  این رقم در ۱۱ ماهه امسال به یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۴۵ درصدی تجارت دو کشور است. همچنین در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات کالاهای ایرانی به این کشور نیز از نظر ارزشی ۶۵ درصد و از لحاظ وزنی ۱۵ درصد افزایش یافته است.

در ۱۱ ماهه سال گذشته ارزش صادرات ایران به عمان ۳۸۸ میلیون دلار بوده که این رقم در ۱۱ ماهه امسال به ۶۳۸ میلیون دلار افزایش یافته است. واردات ایران از عمان نیز در مدت مورد بررسی ۲۷ درصد در ارزش و منفی ۲۵ درصد در وزن تغییر داشته است. برهمین اساس واردات ۴۰۵ میلیون دلاری ایران از عمان در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۵۱۵ میلیون دلار در ۱۱ ماهه امسال افزایش یافته است.

بالا