فرآورده های نفتی، منسوجات و شیشه ورق در صدر معاملات بورس ترکمنستان

 

 به نقل از خبرگزاری دولتی ترکمنستان به ارزهای خارجی ، کارگزاران امارات متحده عربی گاز مایع حاصل از فرآوری گازوئیل ترکیبی، و نمایندگان محافل تجاری افغانستان گاز مایع تولید شده توسط مجتمع پالایشگاه ترکمنباشی را تهیه کردند. شیشه ورق بدون رنگ، نخ و پارچه های پنبه ای ، پنبه دانه پرزدار به ارزهای خارجی به فدراسیون روسیه ، ایالات متحده ، امارات ، ترکیه و ازبکستان فروخته شد. میزان کل معاملات بیش از 2،189،000 دلار آمریکا بود.

به ارز ملی ، کارآفرینان امارات ، کانادا ، ترکیه و چین نخ پنبه را به مبلغ کل 6،000،000 منات خریداری کردند

برای بازار محلی ، تجار ترکمن حمل و نقل موتوری ، پلی اتیلن با دانسیته بالا و الیاف پنبه خریداری کردند. میزان کل معاملات بیش از 2،195،000 منات بود.

بالا