فرآورده های نفتی و منسوجات در صدر معاملات بورس ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان ، هفته گذشته 26 معامله در بورس کالای دولتی و مواد اولیه ترکمنستان به ثبت رسید.

به ارز خارجی ، کارآفرینان از افغانستان گاز مایع تولید شده در مجتمع پالایشگاه های ترکمنباشی را خریداری کردند. همچنین نمایندگان محافل تجاری ترکیه گازوئیل تولید شده در پالایشگاه نفت سیدی را خریداری نمودند.

به ارزهای خارجی ، شیشه مسطح بی رنگ ، نخ پنبه و عصاره ریشه شیرین بیان نیز فروخته شد. کشورهای خریدار فدراسیون روسیه ، ایرلند ، امارات ، چین ، ترکیه ، ارمنستان ، ازبکستان بودند. مبلغ کل معاملات بیش از 3 میلیون و 596 هزار دلار آمریکا ذکر گردید.

به منات ، کارآفرینان امارات و چین نخ پنبه به مبلغ کل بیش از 2 میلیون و 56 هزار منات تهیه کردند.

بازرگانان داخلی فیلم پلی پروپیلن و پلی اتیلن با چگالی بالا را در بازار داخلی خریداری کردند. مبلغ کل معاملات بالغ بر 1 میلیون و 130 هزار منات بوده است.

بالا