فرآوری سالانه 1/5 میلیون خز در کارخانه ترکمن آباد

 

به گزارش "بیزینس"، کارخانهGaraköli Bagana ترکمن آباد متعلق به وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست ترکمنستان سالانه 2 هزار کلاه ، 3-2 هزار پالتو خز و پالتو پوست گوسفند تولید می کند.

این کارخانه به دستور مؤسسات دولتی ترکمنستان ، کلاه های گوش گیر، چرم ، پالتو پوست گوسفند ، پالتو خز ، کفش و کمربند تولید می کند.

 کارخانهGaraköli Bagana ترکمن آباد در سال 1928 تاسیس شد. این کارخانه در سال 1932 به بهره برداری رسید. در آن سال ها ، ظرفیت آن قادر بود 200-150 هزار خز در سال فرآوری کند

پس از انجام بازسازی در سال 1966 ، ظرفیت فرآوری سالانه این کارخانه به 1.45 میلیون خز افزایش یافته است.

 این کارخانه برای تولید محصولات خز از تجهیزات روسی استفاده می کند.

کارخانه Garaköli Bagana ترکمن آباد محصولات خود را در فروشگاه واقع در شرکت ، به مصرف کنندگان می فروشد.

بالا