قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهوری سابق ترکمنستان، با تصمیم مجلس علیا و سفلی، رهبر ملی و رئیس بالاترین ارگان قدرت در این جمهوری شد.

بر اساس گزارش تلویزیون رسمی ترکمنستان، در جریان نشست پارلمان ترکمنستان، دو مجلس علیا و سفلی در این کشور به یک مجلس تبدیل و قربانقلی بردی محمداف هم رهبر ملی و رئیس بالاترین ارگان قدرتی این جمهوری شد.

به گزارش رسانه های محلی، این تصمیم در جلسه اتاق های پارلمان کشور اتخاذ که در پی نتایج آن، نمایندگان به «تک مجلسی» رای دادند. این مجلس شامل علیا - موسوم به «هالک مسلخاتی» (شورای مردمی، رئیس آن رئیس جمهور سابق) و مجلس سفلی بود. پیشنهاد مربوطه پیش از این توسط بردی محمداف ارائه شده بود.

با این حال مجلس علیا (Halk Maslakhaty) در این کشور باقی خواهد ماند اما این یک نهاد عالی جداگانه از قدرت مردم است که توسط رئیس سابق دولت رهبری می شود.

همه این تغییرات در قانون اساسی کشور منعکس خواهد شد. نمایندگان و نمایندگان مردمی که در جلسه گردهم آمده بودند از آنها حمایت کردند و سپس اصلاحیه ها به تصویب و امضای رئیس جمهور فعلی و پسر رئیس جمهور قبلی، سردار بردی محمداف رسید.

بردی محمداف پدر به مدت ۱۵ سال - از فوریه ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۲۲ - رئیس جمهوری ترکمنستان بود. او از سمت خود استعفا داد و گفت که تصمیم دارد راه را برای رهبران جوانی که «در محیطی معنوی و مطابق با الزامات والای مدرنیته پرورش یافته اند» باز کند و پسرش جانشین او شد. سردار بردی محمداف در انتخابات مارس سال گذشته ۷۲.۹۷ درصد آرا را به دست آورد.

در نوامبر ۲۰۲۲، قربانقلی بردی محمداف نشان درجه ۴ لیاقت روسیه برای میهن، را از دستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری دریافت کرد. پوتین خاطرنشان کرد که این جایزه مطابق با "مشارکت" رئیس جمهور سابق ترکمنستان در توسعه روابط بین مسکو و عشق آباد اعطا شد.

بالا