ترکمنستان امکان شیرین‌سازی و تامین آب شرب مورد نیاز عشق‌آباد از طریق دریای خزر را بررسی می‌کند.

«سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان دستور داد تا امکان ساخت کارخانه‌های آب شیرین‌کن و تامین آب از دریای خزر برای عشق آباد بررسی شود.

این وظیفه به «آناگلدی یازمرادوف» معاون نخست وزیر در جریان یک نشست کاری در مورد بخش کشاورزی و مسائل آب واگذار شد.

رئیس جمهور ترکمنستان همچنین دستور داد تا کمیسیون دولتی به مدیریت «یازمرادوف» و با همکاری وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست، کمیته دولتی منابع آب، اتاق عالی کنترل، نهادهای علمی و ادارات منطقه‌ای ایجاد شود.

بردی محمداف با اشاره به لزوم بررسی وضعیت کانال‌های آمودریا، رودخانه قره قوم و سایر رودخانه‌ها از نظر وضعیت و پر شدن آن‌ها به منظور از بین بردن عوامل مزاحم برای پاکسازی کانال‌ها دستوراتی را صادر کرد.

بالا