سخنگوی وزارت برق عراق از مذاکره با قطر و ترکمنستان برای واردات گاز خبر داد.

وزارت برق عراق از مذاکره با قطر و ترکمنستان برای واردات گاز برای رفع کمبود انرژی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفت که عراق به طور کامل بدهی خود به ایران بابت گاز را از بودجه قانون حمایت اضطراری برای امنیت غذایی و توسعه داده است.

وی افزود که عراق اکنون مذاکراتی با قطر و ترکمنستان برای واردات گاز با جزئیاتی مشخص برای رفع کمبود موجود دارد.

وی اشاره کرد که عراق هنوز به شدت به گاز ایران نیاز دارد.

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق پیشتر گفته بود که وزارت نفت ایران وعده داده است، براساس نیاز، گاز در اختیار عراق قرار دهد.

بالا