معاونت بررسى‌‌های اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

در این گزارش تورم جهان و ایران، بودجه خانوار، شاخص مدیران خرید صنعتی، شاخص تولید صنعتی، تجارت کالایی ایران ، تراکنش خریدها/ اینترنتی، تامین مالی (بازار سرمایه-تامین مالی شرکتی در بازار سرمایه- حراج اوراق دولتی)، بهای جهانی نفت خام، آخرین وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات بازدهی، بهای سکه و طلا، تغییرات نرخ دلار سنا، نیما و آزاد، نرخ برابری ارزها، شاخص جهانی بهای مواد غذایی و شاخص بهای جهانی کالاهای اساسی (کشاورزی- فلزات- انرژی) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.

fl_MKhazaie14010525

بالا