مشارکت ترکمنستان در نشست «بانک جهانی» پیرامون حمایت از سازمان‌‎ها در زمان همه گیری

نمایندگان وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان و بانک مرکزی، روز پنج شنبه در کنفرانس آنلاین «بانک جهانی» در مورد تمهیدات حمایت از توسعه پایدار اقتصادی حین همه گیری کووید-19 شرکت کردند.

دستور کار این جلسه آنلاین شامل حمایت از سازمانهایی که در اروپا و آسیای میانه واقع شده اند، بود و ارائه ی موضوعی از «بانک جهانی» برای شرکت کنندگان نمایش داده شد.
شرکت کنندگان همچنین در ضمن تبادل نظر به اهمیت تداوم ارتباطات سودمند دوسویه و تاثیر این ارتباطات بر تقویت همکاری‌های سازنده اشاره داشتند.

بالا