مشارکت شرکت گاز ترکمنستانی و میتسوبیشی در تولید کارخانه تولید گاز قابل فروش


شرکتهای دولتی شیمیایی Türkmenhimiýa و گاز Türkmengaz روز جمعه ویدئوکنفرانسی را با نمایندگان شرکت میتسوبیشی ژاپن برگزار کردند. طرفین اجرای توافقات گذشته و چشم انداز همکاری در صنایع شیمیایی، نفت و گاز را مورد بررسی قرار دادند.
شرکت کنندگان در این جلسه به ظرفیتهای مهم شراکت در صنایع نفت و گاز اشاره داشتند، که جنبه های کلیدی توسعه این مشارکت عبارتند از: متنوع سازی صنعت، ساخت زیرساخت گسترده صادرات گاز طبیعی، مجموعه های نوآورانه مختص فراوری گاز طبیعی و تولید پلیمرها و دیگر محصولات شیمیایی و گاز.
شرکت Türkmengaz عمدتاً به بحث آماده سازی مقدمات فنی پروژه تاسیساتی به منظور تولید سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز قابل فروش پرداخت، پروژه ای که قرار است در چارچوب گام بعدی توسعه صنعتی میدان گاز Galkynysh ساخته شود.
اکتبر سال گذشته و طی دیدار رئیس جمهور ترکمنستان «قربان قلی بردی محمداف» از ژاپن، تعدادی اسناد از جمله اجرای پروژه ساخت تاسیسات آمونیاک و اوره ترکمنستان با مشارکت میتسوبیشی ژاپن به امضاء رسید.
شرکت ژاپنی همچنین در ساخت کارخانه اوره Garabogaz Urea که در 2018 افتتاح شده است، مشارکت داشته است.

بالا