معرفی استراتژی ملی ضد تروریسم ترکمنستان تا سال 2024

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، استراتژی ملی ترکمنستان در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی برای سال‌های 2020- 2024 در اروپا معرفی شد.

این جلسه در چارچوب کنفرانس منطقه‌ای با موضوع مبارزه با تروریسم برگزار شد و در آن مقامات ترکمنستان، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا و واحدهای ضدتروریستی سازمان ملل حضور داشتند.

در قالب این نشست، مقامات دفتر نمایندگی دائم ترکمنستان در سازمان‌های بین‌المللی واقع در شهر «وین» استراتژی مذکور را معرفی کردند.

به گفته آنان مقامات 24 نهاد دولتی و سازمان‌های اجتماعی ترکمنستان به تشکیل استراتژی ضدتروریسم کمک کردند.

بر اساس این گزارش، ترکمنستان نخستین کشور در آسیای مرکزی است که استراتژی ملی ضد تروریسم و گسترش افراط‌گرایی را تصویب کرد.

 

در ادامه جلسه نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی نظرات خود درباره این استراتژی ترکمنستان را مطرح کردند.

شایان ذکر است که ترکمنستان از سال 1995 سیاست بی طرفی را اجرا کرده و عضو سازمان‌های نظامی- سیاسی بین‌المللی نمی‌شود.

ترکمنستان مرزهای زمینی با قزاقستان، ایران، ازبکستان، افغانستان و دریایی با آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ایران دارد.

بالا