معرفی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارای مجوز IPD در مشهد

فهرست بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشهد که دارای مجوز گردشگری سلامت (IPD) می‌باشند، به همراه برخی اطلاعات مربوط به مراکز درمانی مذکور از جمله هزینه‌های مترتبه و ... ، جهت آگاهی و بهره برداری مقتضی ارسال می‌گردد.

فایل ضمیمه:

2022111408303470185726143

بالا