معرفی ثبت نام آنلاین مشاغل توسط ترکمنستان

اداره ثبت دولتی نهادهای قانونی پروژه های سرمایه گذاری وزارت اقتصاد و دارایی، فرایند اتوماتیک پذیرش تقاضا جهت ثبت آنلاین مشاغل کارآفرینان را معرفی کرد.

بر اساس این گزارش با استفاده از این برنامه، روند ثبت های دولتی، تمدید و انحلال آن ها سرعت بخشیده می شود.

با پیاده سازی این سیستم جدید روند ثبت با سرعت و کیفیت بهتری انجام خواهد شد.

در حال حاضر شبکه محلی بین اداره مرکزی و اداره ثبت استان ها ایجاد و به صورت عملیاتی فعال است.

بالا