در دیدار وزیر خارجه ترکمنستان و سفیر قطر در«عشق آباد» بر اهمیت دیدارهای سطح بالا و برگزاری مستمر رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور تاکید شد.

«رشید مرداف» وزیر خارجه ترکمنستان با «حمد بن راشد بن حمد العزبی» سفیر قطر در «عشق آباد» دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف بر اهمیت دیدارهای سطح بالا و برگزاری مستمر رایزنی‌های سیاسی بین وزارتخانه‌های خارجه دو کشور تاکید کردند.

همچنین همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای، موضوعات گسترش چارچوب حقوقی مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه  از نظر تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی، اهمیت زیادی به کار کمیسیون مشترک بین دولتی ترکمنستان و قطر در زمینه همکاری‌های اقتصادی داده شد و در مورد زمینه‌های امیدوار کننده همکاری از جمله صنعت سوخت و انرژی، سرمایه گذاری، حمل و نقل و ارتباطات، صنایع شیمیایی و نساجی، کشاورزی و فناوری پیشرفته تبادل نظر صورت گرفت.

 در این دیدار موضوع همکاری‌ها در زمینه فرهنگی و بشردوستانه به عنوان یکی از بردارهای مهم برای توسعه بیشتر روابط دو کشور دوست تعیین شد.

بالا