اخبار مناقصات ترکمنستان که مهلت برگزاری آنها به اسفندماه 1400 برمی‌گردد به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 

عنوان: مناقصه بین المللی خرید تجهیزات آزمایشگاهی
برگزار کننده مناقصه: مجتمع پالایشگاه‌های نفت ترکمن باشی به نمایندگی از کمیسیون (مناقصه) انتخاب تامین کنندگان مجتمع نفت و گاز ترکمنستان
نوع مناقصه: بین المللی
مهلت برگزاری مناقصه : 14 اسفند 1400(5 مارس 2022)
موضوع مناقصه: خرید تجهیزات آزمایشگاهی

عنوان: مناقصه بین المللی دیهان بانک ترکمنستان
برگزار کننده مناقصه: بانک بازرگانی دولتی دیهان بانک ترکمنستان
نوع مناقصه: بین الملل
مهلت برگزاری مناقصه : 13 اسفند 1400(4 مارس 2022)
موضوع مناقصه: حسابرسی مطابق با استانداردهای بین المللی بر اساس نتایج فعالیت های بانک دیهان برای سال2021

عنوان: مناقصه بین المللی بانک تجاری مشترک ترکمنستان و ترکیه
برگزار کننده مناقصه: بانک تجاری مشترک ترکمنستان و ترکیه
نوع مناقصه: بین المللی
مهلت برگزاری مناقصه : 13 اسفند 1400(4 مارس 2022)
موضوع مناقصه: حسابرسی صورت های مالی سال 2021 مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

عنوان: مناقصه بین المللی خرید مواد شیمیایی گیاهی
برگزار کننده مناقصه: وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست ترکمنستان
نوع مناقصه: بین المللی
مهلت برگزاری مناقصه :12 اسفند 1400(3مارس 2022)
موضوع مناقصه: خرید مواد شیمیایی گیاهی و بذر چغندرقند، حشره کش، علف هرز کش و ...

عنوان: مناقصه طراحی، نصب و راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای
برگزار کننده مناقصه: سرویس دهنده اصلی دولتی ترکمنستاندارتلاری (استانداردهای ترکمنستانی)
نوع مناقصه: داخلی
مهلت برگزاری مناقصه : 19 اسفند 1400(10 مارس 2022)
موضوع مناقصه: طراحی، نصب و راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای

عنوان: مناقصه بین المللی طراحی واحد تولید هیدروژن در پالایشگاه
برگزار کننده مناقصه: مجتمع پالایشگاه‌های نفت ترکمن باشی به نمایندگی از کمیسیون انتخاب رقابتی (مناقصه) تامین کنندگان کالاها، کارها و خدمات مجتمع نفت و گاز ترکمنستان
نوع مناقصه: بین المللی
مهلت برگزاری مناقصه : 27 اسفند 1400(18 مارس 2022)
موضوع مناقصه: طراحی، ساخت، راه اندازی واحد تولید هیدروژن در پالایشگاه

بالا