مناقصات ترکمنستان

1-مناقصه خرید لوازم یدکی واگن قطار ( مناقصه بین المللی )

 

 

2-خرید لوله و محصولات فلزی،تجهیزات فناوری،مواد کمکی و محصولات شیمیایی

 

3-خرید تجهیزات فناوری و الکتریکی،کابل،مواد کمکی 

 

اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

بالا