شرکت دولتی نفت و گاز ترکمنستان، به نمایندگی از کمیسیون مناقصه، مناقصه بین المللی باز (عمومی) به شماره 81 را به شرح زیر اعلام می دارد:

قطعه (Lot) شماره 5- " محصولات شیمیایی و مواد کمکی"

علاقمندان جهت شرکت در مناقصه می‌بایست درخواست خود را در مورد تمایل به شرکت در مناقصه (از شرکت های ثبت شده یا دارای حساب بانکی در مناطق فراساحل، درخواست پذیرفته نمی‌شود) با ذکر نام کامل شرکت کننده، وضعیت حقوقی وی، کشور ثبت نام کننده و شماره حساب؛ مطابق دستورالعمل فایل پیوست به آدرس زیر ارسال نمایند:

Turkmennebit State Concern, 4th floor, 56, Archabil Avenue, Ashgabat, Turkmenistan

پیشنهادات ظرف سی روز کاری از تاریخ انتشار رسمی آگهی این مناقصه در روزنامه Neutral Turkmenistan، اما حداکثر تا ساعت  16:00 به وقت محلی در سی امین روز کاری پذیرفته می‌شود.

توجه:

به پیشنهاداتی که دیرتر از مهلت فوق دریافت شود، رسیدگی نمی‌شود.

هنگام انتقال درخواست کتبی، حساب انتقال وجوه مشخص شود.

پاکت مهر و موم شده با پیشنهاد مناقصه کامل، دارای مهر و موم ماستیک، باید از زمان انتشار اطلاعیه به آدرس فوق تحویل داده شود و پس از واریز وجوه به حساب، برای رسیدگی پذیرفته می‌شود. پاکت مناقصه باید شامل نسخه الکترونیکی پرسشنامه، شرایط اصلی قرارداد (در قالب Word) و مشخصات فنی و اقتصادی (در قالب Excel) باشد.

شماره تلفن‌های جهت کسب اطلاعات:

40-39-93, 40-31-1740-31-80, 40-31-81

آدرس ایمیل:

fer@turkmennebit.gov.tm

بالا