با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران-ترکمنستان در روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 راس ساعت 10 صبح به صورت آنلاین؛ نحوه شرکت و رای گیری تقدیم حضور می گردد.
اعضای معتبر حقیقی و حقوقی واجد شرایط شرکت در انتخابات این مجمع تنها از طریق لینک زیر:

https://web.anymeet.ir/LoginToMeeting?meet=irtkcc
و با استفاده از شماره موبایل خود می توانند در انتخابات شرکت نمایند.

لازم به ذکر است جهت ارائه وکالتنامه تنها تا سه شنبه مورخ 1400/08/11 می توانید اقدام نمایید.

وکالتنامه افراد حقیقی: نامه معرفی به دبیرخانه با ثبت در دفاتر اسناد رسمی
وکالتنامه افراد حقوقی: نامه معرفی به دبیرخانه در سربرگ شرکت با امضای مدیریت عامل و مهر شرکتی.

با تشکر از حسن همکاری شما

بالا