نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکمنستان

 

براساس نتایج ژانویه - سپتامبر 2019 ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  ترکمنستان در میزان بالایی یعنی 6.3 درصد نگه داشته می شود. براساس نتایج تجزیه و تحلیل شاخص های وزارتخانه ها ، حجم تولید به نسبت مدت مشابه در سال 2018 ، 6.9 درصد افزایش یافته است.

نرخ رشد در بخش غیر دولتی اقتصاد که سهم آن از تولید ناخالص داخلی،  65.7 درصد است ، با بررسی نه ماهه ارائه گردیده است. حجم تجارت خرده فروشی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 2018 برای دوره مورد بررسی 19.1 درصد افزایش یافته است.

پویایی مثبت در تجارت خارجی مشاهده می شود که رشد آن 2.8 درصد است. حجم تولید صنعتی افزایش یافته است. میزان صادرات 7.5 درصد رشد داشته است.

ساخت تجهیزات تولیدی ، اجتماعی و فرهنگی از ابتدای سال با سرعت بالایی در کلیه مناطق کشور انجام می شود. براساس شاخص های کلان اقتصادی ، حجم سرمایه گذاری های توسعه یافته از کلیه منابع تأمین مالی به 27.3 میلیارد منات رسیده است.

 

بالا