نشست آنلاین ترکمنستان و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد

معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان وفا حاجی اف روز جمعه با نماینده منطقه ای دفتر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در آسیای میانه ریچارد کومندا و هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ترکمنستان النا پانوا نشستی آنلاین برگزار کرد.

براساس بیانیه وزارت امور خارجه ترکمنستان، در این نشست درباره وضعیت فعلی همکاری بین ترکمنستان و آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد و همچنین در مورد همکاری با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در زمینه آموزش و پشتیبانی در ایجاد ظرفیت ملی تبادل نظر کردند.

طرفین همچنین در مورد برنامه اقدام مشترک برای نیمه دوم سال 2020 برای اجرای تعهدات بین المللی ترکمنستان در زمینه حقوق بشر صحبت کردند. هماهنگی های لازم جهت آغاز کار دفتر سازمان ملل در عشق آباد، به منظور ارائه کمک ها در اجرای برنامه های سازمان ملل  صورت گرفت.

علاوه بر این، شرکت کنندگان در جلسه درباره اقدامات پیشگیرانه و فعالیت های اضافی برای جلوگیری از شیوع COVID-19 بحث کردند.

بالا