نمایشگاه مجازی دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان

این نمایشگاه با همکاری اتاق بازرگانی ترکمنستان و برخی وزارت خانه ها و سازمان ها در 1 نوامبر برگزار شد. نمایش دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان به صورت مجازی با استفاده از نمایشگرها و منابع الکترونیکی به کاربران دسترسی از راه دور برای دریافت اطلاعات را می دهد.

برای شرکت کنندگان در نمایشگاه و بازدیدکنندگان پورتالی طراحی شده است که بازدید هر فرد ثبت می گردد تا تعداد بازدیدکنندگان و افراد علاقه مند به دریافت اطلاعات بیشتر در آن ثبت شود.

در همین راستا، رئیس جمهور ترکمنستان خاطرنشان کرد که برگزاری نمایشگاه مجازی فرصت خوبی برای نشان دادن موفقیت، تبلیغات موثر، یافتن شرکای شایسته، عقد قراردادهای جدید، ارزیابی گرایش های بازار و توانایی های آنها است. رئیس دولت تأکید کرد که برای سازماندهی نمایشگاه های مشابه، جذب فن آوری های نوآورانه ضروری است.

بالا