نمایشگاه محصولات صادراتی ترکمنستان در بستر اینترنت قرار می گیرد

 آماده سازی برای نمایشگاه مجازی صادرات خدمات و محصولات و همچنین بررسی دستاوردهای صنعت فرش، نساجی و تجارت ترکمنستان انجام می شود.
معاون نخست وزیر در جلسه دولت در تاریخ 10 آوریل به رئیس دولت گزارش داد.
داده های الکترونیکی در مورد امکانات و سازمان ها، تولید و خدمات، موفقیت اقتصادی بدست آمده با استفاده از فناوری های پیشرفته و تصاویر الکترونیکی در معرض نمایش قرار خواهد گرفت.
این فرمت باعث می شود تعدادی از مزایا از جمله زمان نامحدود و دسترسی به اطلاعات مربوط به انواع محصولات ساخته شده در ترکمنستان توسط کلیه کاربران علاقه مند فراهم شود.
نمایشگاه مجازی صادرات محصولات پیشنهاد می شود با هماهنگی اتاق صنعت و تجارت و در شعب مختلف و با نمایندگان بخش های خصوصی برگزار شود.
در همین راستا، رئیس جمهور قربان قلی بردی محمداف تأکید کرد که بحث مجازی فرصتی برای گسترش همکاری های تجاری می دهد.
همچنین خاطرنشان شد: طیف گسترده ای از محصولات نساجی از پنبه طبیعی و ابریشم و همچنین فرش دستباف ترکمن که مطابق با استانداردهای بین المللی است در کشور ما ساخته می شود.
تبلیغات مرتبط و پشتیبانی اطلاعاتی برای پیشرفت فعال در این تولیدات در بازارهای خارجی مورد نیاز است. در این زمینه، رئیس جمهوری با توجه به اهمیت نمایشگاه مجازی کالاهای صادراتی ترکمنستان، خاطرنشان کرد که این نمایشگاه ها باید منعکس کننده قابلیت های کشورمان در این جهت باشد.

بالا